Innovations Against Poverty 2

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-5411002807-GGG-32130

Innovations Against Poverty är en Challenge Fund med syfte att stödja hållbara innovationer/affärssmodell som gynnar de allra fattigaste, Bottom of the Pyramid (BoP). Grundtanken är att innovationen ska lösa ett problem och bli till gagn för de allra fattigaste eller/och att de allra fattigaste själva är inkluderade i affärsmodellen som anställda, leverantörer, distributörer och konsumenter...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella enskilda organisationer
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Industri
Sektor : Utveckling av små och medelstora företag

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 20,685,700

Totalt utbetalt belopp: SEK 9,020,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 9,020,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-5411002807-GGG-32130