Enhanced Integrated Framework Fas 2 2017-2022

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-6105035704-GGG-33110

Enhanced Integrated Framework (EIF) är ett program-baserat partnerskap som inkluderar de minst utvecklade länder (MUL), givare och internationella organisationer. Målet är att stödja MUL att vara mer aktiva aktörer inom det globala handelssystemet genom att hjälpa dem att minska deras hinder inom handelssektorn...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : World Trade Organisation – International Trade Centre
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Handelspolicy, regleringar och handelsrelaterade reformer
Sektor : Handelspolicy och administrativ förvaltning

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 15,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 15,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 15,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-6105035704-GGG-33110