CGAP 2018-2022

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-6105046102-GGG-24040

CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor) är en Världsbanksbaserad tankesmedja som främjar finansiell inkludering, dvs finansiella tjänster till grupper som inte tidigare har omfattats av dessa tjänster eller är hänvisade till tjänster av låg kvalité till höga kostnader. De tjänster som normalt omfattas utgörs av kredit, sparande, transfereringar och försäkring...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Bankväsen och finanstjänster
Sektor : Informella/halvformella finansinstitut

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 10,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 9,982,268

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 9,982,268

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-6105046102-GGG-24040