Dina val
2019
Palestina

Sverige bistånd till Palestina via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid

Biståndets utveckling över tid i svenska kronor, mellan 1998 och 2021

År
Summa 1

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Sammanfattning av biståndet (SEK)

Biståndets storlek

482.77 m

Andel av totalt bistånd

0.9 %

Antal aktiva aktiviteter

72

Största sektorkategorierna
Regering och civila samhället208.99 m
Akut hjälp96.24 m
Flersektorstöd67.45 m
Övrig social infrastruktur36.27 m
Hälsa22.2 m
Industri14 m
Största partnerkategorierna
Multilaterala organisationer138.29 m
Enskilda organisationer och civila samhället109.18 m
Offentlig sektor19.41 m
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja546.2 k
Privat sektor84.84 k
Största ansvariga myndigheterna
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete451.15 m
Folke Bernadotteakademien10.35 m
Polismyndigheten6.66 m
Domstolsverket3.79 m
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)3.38 m
Riksrevisionen2.55 m