Dina val
2019
Palestina

Sverige bistånd till Palestina via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid

Biståndets utveckling över tid i svenska kronor, mellan 1998 och 2022

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Sammanfattning av biståndet (SEK)

Biståndets storlek

482,77 mnkr

Andel av totalt bistånd

0.88 %

Antal aktiva aktiviteter

72

Största sektorkategorierna
Regering och civila samhället208,99 mnkr
Akut hjälp96,24 mnkr
Flersektorstöd67,45 mnkr
Övrig social infrastruktur36,27 mnkr
Hälsa22,2 mnkr
Industri14 mnkr
Största partnerkategorierna
Enskilda organisationer och civila samhället274,82 mnkr
Multilaterala organisationer174,31 mnkr
Offentlig sektor23,41 mnkr
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja3,45 mnkr
Privat sektor-59,56 tkr
Största ansvariga myndigheterna
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete451,15 mnkr
Folke Bernadotteakademien10,35 mnkr
Polismyndigheten6,66 mnkr
Domstolsverket3,79 mnkr
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)3,38 mnkr
Riksrevisionen2,55 mnkr