Dina val
2019
Uganda

Sveriges bistånd till Uganda via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: Invalid Date.

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Sammanfattning av biståndet (SEK)

Biståndets storlek

525,32 mnkr

Andel av totalt bistånd

1.07 %

Antal aktiva aktiviteter

110

Största sektorkategorierna
Regering och civila samhället127,17 mnkr
Flersektorstöd67,69 mnkr
Hälsa62,82 mnkr
Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa59,88 mnkr
Akut hjälp58,95 mnkr
Övrig social infrastruktur56,8 mnkr
Största partnerkategorierna
Multilaterala organisationer239,97 mnkr
Enskilda organisationer och civila samhället138,42 mnkr
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja75,28 mnkr
Offentlig-privat samverkan (PPP) och nätverk51,67 mnkr
Privat sektor13,93 mnkr
Offentlig sektor4,03 mnkr
Största ansvariga myndigheterna
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete503,98 mnkr
Vetenskapsrådet11,29 mnkr
Svenska institutet7,68 mnkr
Riksrevisionen1,8 mnkr
Universitets- och högskolerådet567,42 tkr