Dina val
2020
Afghanistan

Sveriges bistånd till Afghanistan via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: Invalid Date.

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Sammanfattning av biståndet (SEK)

Biståndets storlek

1,05 mdkr

Andel av totalt bistånd

1.8 %

Antal aktiva aktiviteter

43

Största sektorkategorierna
Övrig social infrastruktur271,92 mnkr
Regering och civila samhället233,19 mnkr
Akut hjälp197,04 mnkr
Utbildning182,15 mnkr
Energiförsörjning71,92 mnkr
Transport och magasinering69 mnkr
Största partnerkategorierna
Multilaterala organisationer657,67 mnkr
Enskilda organisationer och civila samhället335,23 mnkr
Offentlig sektor11,05 mnkr
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja990 tkr
Största ansvariga myndigheterna
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1,04 mdkr
Folke Bernadotteakademin8,47 mnkr
Riksrevisionen1,29 mnkr
Svenska institutet533,2 tkr