Dina val
2020
Myanmar

Sveriges bistånd till Myanmar via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: Invalid Date.

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Sammanfattning av biståndet (SEK)

Biståndets storlek

349,62 mnkr

Andel av totalt bistånd

0.6 %

Antal aktiva aktiviteter

64

Största sektorkategorierna
Regering och civila samhället161,33 mnkr
Hälsa135,46 mnkr
Akut hjälp57,4 mnkr
Vatten och sanitet8,96 mnkr
Utbildning4,5 mnkr
Flersektorstöd2,83 mnkr
Största partnerkategorierna
Multilaterala organisationer153,62 mnkr
Enskilda organisationer och civila samhället146,61 mnkr
Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja11,98 mnkr
Offentlig sektor11,44 mnkr
Privat sektor1,07 mnkr
Största ansvariga myndigheterna
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete334,18 mnkr
Folke Bernadotteakademin6,53 mnkr
Vetenskapsrådet4,39 mnkr
Svenska institutet3,92 mnkr
Universitets- och högskolerådet598 tkr