Dina val
2019
Palestina

Sverige bistånd till Palestina via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd 482,77 mnkr fördelat på 72 aktiviteter

SEK

68 000 000

Program för Mänskliga Rättigheter Palestina 2018-2020

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11347A0101-PSE-15150

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

65 000 000

World Bank PID Trust Fund för Palestina 2019-2022

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13397A0101-PSE-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

35 000 000

Rättssektorn (Sawasya II) Palestina 2019-2021

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10719A0101-PSE-15130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

30 000 000

UNRWA avtal 2017-2022

Akut hjälp

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10482A0102-PSE-72010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

22 180 500

Country Based Pooled Funds

Akut hjälp

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5204053107-PSE-72010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

14 200 000

COVID-19 Support to PMRS 2016-2020

Hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211011201-PSE-12220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 200 000

Support to Performing Arts Network 16-21

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211007901-PSE-16061

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

12 566 516

Support to visual arts in Palestine,AMQF 16/21

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211011101-PSE-16061

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

12 000 000

International Media Support Palestina 2018-2020

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11346A0101-PSE-15153

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 500 000

HWC- SRHR i Palestina 2016-2020

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211011001-PSE-13020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 500 000

NDC- kulturella organisatioiner, Ö Jerusalem 2016-2020

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211011901-PSE-16061

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 347 354

Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-20-444-2018-550-15110

Ansvarig aktör

Folke Bernadotteakademien

72 träffar