Dina val
2019
Uganda

Sveriges bistånd till Uganda via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd 525,315,721 SEK fördelat på 112 aktiviteter

SEK

60 000 000

UNFPA - UN Women Gemensamt program för att förebygga könsrelaterat våld i Uganda

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11709A0101-UGA-15180

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

50 000 000

Democratic Governance Facility II 2018-2022

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10615A0102-UGA-15150

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

50 000 000

Världsbanken - reproduktiv, mödra- och barnhälsovård 2017-21

Hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10191A0103-UGA-12220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

36 491 304

Bilateralt forskningssamarbete Uganda 2015-2022

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5118006001-UGA-43092

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

32 890 719

Paraplystöd, SRHR&HIV prevention Uganda 2016-21

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5118009002-UGA-13020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

30 500 000

COVID-19 Connect Rural Uganda - leaving noone behind in the Digital era - UNCDF

Kommunikation

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11620A0101-UGA-22040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 000 000

COVID-19 WFP - UNICEF gemensamt program social trygghet i Uganda 2019-2023

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11739A0101-UGA-16010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

20 000 000

Mutual and inter-related resilience programme (MIRP)

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12835A0101-UGA-16050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

17 500 000

COVID-19 WFP - UNICEF gemensamt program social trygghet i Uganda 2019-2023

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11739A0101-UGA-13020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

17 316 280

Bilateralt forskningssamarbete Uganda 2015-2022

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5118006002-UGA-43092

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

15 000 000

UNCDF-Renewable Energy Challenge Fund - Uganda

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5118012202-UGA-23210

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 643 941

GCAMF Refugees Financial Inclusion Guarantee Program

Återuppbyggnad och återanpassning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5204053705-UGA-73010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

112 träffar