Dina val
2020
Afghanistan

Sveriges bistånd till Afghanistan via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd 1,051,185,444 SEK fördelat på 43 aktiviteter

SEK

200 000 000

SAK kärnstöd 2018-2021

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11169A0101-AFG-16050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

143 840 000

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

89 900 000

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

82 274 400

COVID-19 ICRC Appeals 2018-2020: Operations

Akut hjälp

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11781A0101-AFG-72010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

71 920 000

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-23210

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

71 920 000

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

69 000 000

UNOPS, förbättrad landsbygdstillgång Projekt IV, 2016-2020

Transport och magasinering

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205012901-AFG-21020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

63 345 000

Country Based Pooled Funds

Akut hjälp

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5204053108-AFG-72010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

49 445 000

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-15110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

41 066 100

COVID-19 NRC avtal HUM 2017-2019

Akut hjälp

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10451A0101-AFG-72010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

30 000 000

Education Cannot Wait 2018-2020

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11833A0102-AFG-15190

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

28 319 460

FAO HUM 2017-2020

Återuppbyggnad och återanpassning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10441A0301-AFG-73010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

43 träffar