Dina val
2020
Afghanistan

Sveriges bistånd till Afghanistan via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Biståndets fördelning över olika ansvariga myndigheter

SEK

1 040 888 762

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

8 470 483

Folke Bernadotteakademin

SEK

1 293 000

Riksrevisionen

SEK

533 199

Svenska institutet

4 träffar