Dina val
2020
Afghanistan

Sveriges bistånd till Afghanistan via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Biståndets fördelning över olika sektorkategorier

SEK

271 920 000

Övrig social infrastruktur

SEK

233 190 573

Regering och civila samhället

SEK

197 041 956

Akut hjälp

SEK

182 146 890

Utbildning

SEK

71 920 000

Energiförsörjning

SEK

69 000 000

Transport och magasinering

SEK

28 319 460

Återuppbyggnad och återanpassning

SEK

27 403 781

Flersektorstöd

SEK

6 179 204

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

SEK

1 608 512

Vatten och sanitet

SEK

990 000

Kommunikation

SEK

656 246

Administrativa kostnader

12 träffar