Dina val
2019
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)

Sverige bistånd till alla mottagare via International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid

Biståndets utveckling över tid i svenska kronor, mellan 1998 och 2021

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) är en mellanstatlig organisation som arbetar för hållbar demokrati över hela världen. IDEA har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Största samarbetsland

Afrika, regional

15 m

Andel av totala biståndet 2019

0.18 %

Antal aktiva aktiviteter 2019

Största ansvariga aktören

Utrikesdepartementet

72.52 m

Största sektorkategorin

Regering och civila samhället

24.85 m

Största sektorn

Kvinnorättsorganisationer, rörelser och regeringsinstitutioner

15 m