Dina val
2019
Palestina

Sverige bistånd till Palestina via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid

Biståndets utveckling över tid i svenska kronor, mellan 1998 och 2022

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Palestina

Sverige har utvecklingssamarbete med länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd

482,77 mnkr

Palestina i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

-

Källa: World Bank

Human development index HDI

-

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

-

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

-

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2019

0.88 %

Antal aktiva aktiviteter 2019

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

451,15 mnkr

Största samarbetspartnern

Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)

65 mnkr

Största sektorkategorin

Regering och civila samhället

208,99 mnkr

Största sektorn

Demokratiskt deltagande och civila samhället

106,29 mnkr