Dina val
2019
Sudan

Sveriges bistånd till Sudan via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: .

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Sudan

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd för valt år

411,49 mnkr

Sudan i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

623,9 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

170 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

2,5 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

6,9 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2019

0.84 %

Antal aktiviteter 2019

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

404,55 mnkr

Största samarbetspartnern

United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs

79,44 mnkr

Största sektorkategorin

Akut hjälp

173,54 mnkr

Största sektorn

Materiel akuthjälp och stödfunktioner

105,25 mnkr