Dina val
2019
Uganda

Sveriges bistånd till Uganda via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: .

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Uganda

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd för valt år

525,32 mnkr

Uganda i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

767,1 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

159 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

7,3 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

4,8 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2019

1.07 %

Antal aktiviteter 2019

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

503,98 mnkr

Största samarbetspartnern

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

60 mnkr

Största sektorkategorin

Regering och civila samhället

127,17 mnkr

Största sektorn

Samhällsvetenskaplig forskning

60,92 mnkr

Publikationer