Dina val
2020
Afghanistan

Sveriges bistånd till Afghanistan via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: .

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Afghanistan

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd för valt år

1,05 mdkr

Afghanistan i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

524,2 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

169 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

19,3 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

5,5 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2020

1.8 %

Antal aktiviteter 2020

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

1,04 mdkr

Största samarbetspartnern

Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)

449,5 mnkr

Största sektorkategorin

Övrig social infrastruktur

271,92 mnkr

Största sektorn

Insatser för grundläggande samhällsservice som täcker flera sektorer

200 mnkr

Publikationer