Dina val
2020
Myanmar

Sverige bistånd till Myanmar via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid

Biståndets utveckling över tid i svenska kronor, mellan 1998 och 2022

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Myanmar

Sverige har utvecklingssamarbete med länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd

293,37 mnkr

Myanmar i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

1418,2 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

145 (2019)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

2,4 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

3,6 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2020

0.68 %

Antal aktiva aktiviteter 2020

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

293,37 mnkr

Största samarbetspartnern

United Nations Office for Project Services

90 mnkr

Största sektorkategorin

Regering och civila samhället

153,05 mnkr

Största sektorn

Grundläggande hälso- och sjukvård

128 mnkr