Dina val
2020
Palestina

Sveriges bistånd till Palestina via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: .

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Palestina

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd för valt år

531,24 mnkr

Palestina i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

-

Källa: World Bank

Human development index HDI

115 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

-

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

-

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2020

0.91 %

Antal aktiviteter 2020

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

508,64 mnkr

Största samarbetspartnern

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

90,19 mnkr

Största sektorkategorin

Akut hjälp

168,76 mnkr

Största sektorn

Materiel akuthjälp och stödfunktioner

160,11 mnkr

Publikationer