Dina val
2020
Ukraina

Sverige bistånd till Ukraina via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid

Biståndets utveckling över tid i svenska kronor, mellan 1998 och 2022

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Ukraina

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd

305,85 mnkr

Ukraina i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

3096,8 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

74 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

1,0 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

4,6 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2020

0.77 %

Antal aktiva aktiviteter 2020

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

262,6 mnkr

Största samarbetspartnern

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

40 mnkr

Största sektorkategorin

Regering och civila samhället

157,77 mnkr

Största sektorn

Stadsutveckling

40 mnkr

Dokument