Dina val
2020
Uganda

Sveriges bistånd till Uganda via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2020

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Grafen uppdateras kontinuerligt och visar biståndet i svenska kronor.

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Uganda

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd

671,95 mnkr

Uganda i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

767,1 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

159 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

7,3 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

4,8 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2020

1.69 %

Antal aktiviteter 2020

Största ansvariga aktören

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

648,93 mnkr

Största samarbetspartnern

World Food Programme (WFP)

100 mnkr

Största sektorkategorin

Regering och civila samhället

204,05 mnkr

Största sektorn

Reproduktiv hälsa

119,79 mnkr

Dokument