Gaza Community Mental Health Programme-Strategic Plan support 2022-2024

Insats-ID : SE-0-SE-6-15158

På denna webbplats visas öppna data om det svenska biståndet, som visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalas ut, samt vad det har gett för resultat. Denna sida innehåller information om en av de insatser som finansieras med svenskt bistånd.