Ansvariga myndigheter

Publicerad: September 8, 2020

Uppdaterad: September 11, 2020

Välj att filtrera biståndsdata utifrån en myndighet eller ett departement som hanterar medel inom utgiftsområde 7: Internationellt bistånd. Till exempel Sida, Utrikesdepartementet eller Folke Bernadotteakademin.