Ansvariga myndigheter

Publicerad: September 8, 2020

Uppdaterad: February 22, 2021

Välj att filtrera data utifrån en myndighet eller ett departement som hanterar medel inom utgiftsområde 7: Internationellt bistånd. Till exempel Sida, Utrikesdepartementet eller Folke Bernadotteakademin.