Sektorkategorier

Publicerad: September 8, 2020

Uppdaterad: September 23, 2020

Välj att filtrera biståndsdata på en sektorkategori som beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. En sektorkategori kan till exempel vara industri, handel eller utbildning.