Globalt mål

Här visas data för aktiviteter som strävar mot mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Data finns tillgänglig och presenterad från 2019. I de fall en aktivitet startat före 2019 kommer data även finnas för de åren.

Mål 8 består av olika delmål som också finns redovisade på Openaid. Det finns sammanlagt 17 Globala mål och 169 delmål. Dessa utgör tillsammans Agenda 2030, en plan som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agenda 2030 innebär att alla världens länder tillsammans tar sig an den globala utvecklingen, både nationellt och globalt.

Webbplatsen för de globala målen för hållbar utveckling.

Insatser inom

Totalt 0 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

Filtrerat på 2022

Filtrerat på 2022

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar

Innehållet laddar