Insatser inom Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022

Totalt 245 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

245 träffar på 21 sidor

ForumCiv ram 2018-2022

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

1 209 319 679 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-54030543

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Rädda Barnen ram 2017-2021

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

943 695 111 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-54030549

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

We Effect ram 2018-2022

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

873 826 427 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-54030557

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Diakonia ram 2016-2020

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

687 680 614 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-54030541

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Svenska kyrkan ram 2018-2022

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

567 110 506 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-54030551

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Diakonia insatsavtal 2021-2025 (CSO strategin)

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

564 548 412 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14311

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

WWF ram 2018-2022 + jan-juni 2023

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

430 898 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-54030559

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

ForumCiv, CSO-strategin, 2023-2027

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

411 071 545 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-15719

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

245 träffar på 21 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats