Insatser inom Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014–2020

Totalt 43 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

43 träffar på 4 sidor

SAK kärnstöd 2018-2023

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

687 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-11169

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SAK - Kärnstöd 2015-2017

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

538 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050108

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

ARTF WB/General 2010-2013

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

510 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050031

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SAK 2010-2013

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

386 117 713 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050037

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

ARTF 2014

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

245 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050092

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNOPS Rural Access Improvement Project II

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

179 986 427 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050004

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNICEF Basic Education 10-13

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

150 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050027

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNICEF Basic Education 2013-15

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

140 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-52050086

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

43 träffar på 4 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats