Insatser inom Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Regionalt Afrika 2016–2022

Totalt 226 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

226 träffar på 19 sidor

SEFA 2.0

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

125 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13652

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNICEF - Social Protection

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

100 500 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-10698

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

226 träffar på 19 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats