Insatser inom Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2021

Totalt 1070 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

1070 träffar på 90 sidor

EBRD Women in Business: EaP

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

97 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-55030203

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

WB Solid Waste Management

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

95 945 527 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-71001980

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Ökad jämställdhet i Georgien UNJP 2015-2022

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

94 611 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-55110006

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

WB Miljötjänster

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

90 450 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-53030017

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

EBRD Miljö-och Klimatfond II

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

90 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-55030205

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

FARMA II

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

85 861 036 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-55060027

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Belarus Grant Management Programme 2013-2021

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

85 714 234 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-55030108

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

USAID Competitiveness Enhancement Project

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

79 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-55120020

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

1070 träffar på 90 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats