Insatser inom Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027

Totalt 280 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

280 träffar på 24 sidor

Energieffektivitet i offentliga byggnader, UNDP

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

47 600 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13601

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

RECONOMY Västra Balkan 2023-2026

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

36 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14710

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Improving judicial administration in HJCP, SNCA

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

31 785 800 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13552

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

CDF Human Rights Program in Kosovo 2019-2023

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

31 379 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-12125

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

EBRD Youth in Business på Västra Balkan

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

30 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14470

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

BIH:s hållbara omställning, SEI

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

26 100 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-15273

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

280 träffar på 24 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats