Insatser inom Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027

Totalt 306 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

306 träffar på 26 sidor

RECONOMY Västra Balkan 2023-2026

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

49 500 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14710

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Energieffektivitet i offentliga byggnader, UNDP

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

47 600 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13601

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Improving judicial administration in HJCP, SNCA

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

35 535 800 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13552

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

CDF Human Rights Program in Kosovo 2019-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

31 379 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-12125

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

ERRC Romers rättigheter 2022-2027

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

30 375 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14239

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Förbättrade statligt ägda företag, WB

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

30 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14519

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

306 träffar på 26 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats