Insatser inom Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Totalt 179 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

179 träffar på 15 sidor

Save the Nature Georgia 2021-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

56 710 440 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-15169

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

USAID - Moldavien Framtida Teknologier (FTA)

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

50 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-15148

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

RECONOMY EaP 2023 - 2026

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

35 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14713

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

179 träffar på 15 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats