Insatser inom Strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027

Totalt 38 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

38 träffar på 4 sidor

UN Women Ukraine Phase II 2022-2027

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

19 300 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14790

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

38 träffar på 4 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats