Insatser inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

Totalt 120 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

120 träffar på 10 sidor

ProBlue 2018-2030

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

300 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-12107

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNEP 2018-2022

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

280 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050901

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

ESMAP 2017-2020 Energifond WB

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

215 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050900

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IUCN 2017-2020

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

210 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61055004

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

World Resources Institute 2017-2021

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

155 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050153

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEI 2020-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

150 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050401

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UN-Habitat 2020-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

139 500 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050501

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IIED core support 2019/20-2023/24

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

135 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050157

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SIWI 2016-2019 kärnstöd

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

120 095 100 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050350

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

120 träffar på 10 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats