Insatser inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026

Totalt 78 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

78 träffar på 7 sidor

ESMAP 2021-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

96 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13497

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNDRR 2021-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

95 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14070

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEI 2020-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

90 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050401

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

GFDRR /VB 2021-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

75 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14035

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IUCN 2022-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

72 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13411

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNEP 2023-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

70 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13295

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNCDF LMF-Booster 2019-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

60 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-11675

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Världsbanken ProGreen

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

60 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14242

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IIED core support 2019/20-2023/24

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

50 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050157

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

78 träffar på 7 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats