Insatser inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026

Totalt 84 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

84 träffar på 7 sidor

UNDRR 2021-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

130 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14070

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEI 2020-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

120 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050401

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

GFDRR /VB 2021-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

105 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14035

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNEP 2023-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

105 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13295

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IUCN 2022-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

96 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13411

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

ESMAP 2021-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

96 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13497

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Environment for Development EfD 2021-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

80 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050402

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SIWI Globalt programstöd 2021-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

60 151 468 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-13308

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

World Resources Institute 2022/23 - 2025/26

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

60 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-15165

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

84 träffar på 7 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats