Insatser inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022

Totalt 77 insatser

Filtret nedan ändrar automatiskt innehållet på sidan

77 träffar på 7 sidor

GPE 2016-2020

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

764 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050050

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

GPE 2021-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

744 600 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14131

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Unicef WASH 2018-2021-2022

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

615 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050301

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

WHO Frivilligt bidrag 2022-2023 + 2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

404 500 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-15706

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

WHO Frivilligt bidrag 2020-2021

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

370 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-12610

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IPPF Kärnstöd 2020-23

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

363 641 019 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050190

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Ipas 2018-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

362 500 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050155

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

WHO Frivilligt bidrag 2018-2019

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

320 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61080000

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

UNFPA MHTF 2019-2024

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

305 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050158

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Unesco utbildning 2022-2025

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

270 000 000 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-14752

Status

Pågående

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Unesco Utbildning stöd 2018-2021

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

267 614 833 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050300

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

IPPF 2016-2019

Utbetalt belopp utifrån din sökning:

224 368 442 SEK

Insats-ID

SE-0-SE-6-61050102

Status

Avslutad

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

77 träffar på 7 sidor

Innehållet på sidan har uppdaterats