Visa publikationer


Strategirapporter

För varje geografisk och tematisk strategi ska en rapport tas fram varje år. Den myndighet som har ansvar för att genomföra strategin ansvarar också för att ta fram rapporten. Openaid publicerar strategirapporter från Sida.

Totalt antal träffar: 284


Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Zimbabwe
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Uganda
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Turkey
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Kenya
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Bangladesh
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Colombia
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: South sudan
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: Somalia
År: 2020
Utgiven av: Sida

Publikationstyp: Strategirapporter
Land/region: -
År: 2020
Utgiven av: Sida

Totalt antal träffar: 284