Kvinna till Kvinna ramavtal 2019-2023

Insats-ID : SE-0-SE-6-54030562

På denna webbplats visas öppna data om det svenska biståndet, som visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalas ut, samt vad det har gett för resultat. Denna sida innehåller information om en av de insatser som finansieras med svenskt bistånd.