Totalt 67 strategier


 • = Landstrategi
 • = Regional strategi
 • = Tematisk strategi

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2022-2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 4000000000 SEK
 • 43 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 4000000000 SEK
 • 528 aktiviteter
 • Strategins period: 2018-2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete inom Regionalt SRHR 2015–2022

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3700000000 SEK
 • 373 aktiviteter
 • Strategins period: 2015-2022

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 2022-2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3500000000 SEK
 • 192 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2021–2025

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3300000000 SEK
 • 76 aktiviteter
 • Strategins period: 2021-2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021–2024

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3248000000 SEK
 • 28 aktiviteter
 • Strategins period: 2021-2024

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016-2023

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3210000000 SEK
 • 55 aktiviteter
 • Strategins period: 2016-2023

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018–2022

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3000000000 SEK
 • 106 aktiviteter
 • Strategins period: 2018-2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania 2020–2024

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3000000000 SEK
 • 127 aktiviteter
 • Strategins period: 2020-2024

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien 2022-2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 2750000000 SEK
 • 120 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

67 träffar