Totalt 72 strategier


 • = Landstrategi
 • = Regional strategi
 • = Tematisk strategi

72 träffar på 8 sidor

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015–2021

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 4150000000 SEK
 • 220 aktiviteter
 • Strategins period: 2015-2021

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2022-2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 4000000000 SEK
 • 57 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 4000000000 SEK
 • 527 aktiviteter
 • Strategins period: 2018-2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete inom Regionalt SRHR 2015–2022

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 3700000000 SEK
 • 366 aktiviteter
 • Strategins period: 2015-2022

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 2022-2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3500000000 SEK
 • 296 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2021–2025

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3300000000 SEK
 • 89 aktiviteter
 • Strategins period: 2021-2025

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021–2024

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3248000000 SEK
 • 27 aktiviteter
 • Strategins period: 2021-2024

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016-2023

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3210000000 SEK
 • 55 aktiviteter
 • Strategins period: 2016-2023

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018–2022

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 3000000000 SEK
 • 110 aktiviteter
 • Strategins period: 2018-2022

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania 2020–2024

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 3000000000 SEK
 • 136 aktiviteter
 • Strategins period: 2020-2024

72 träffar på 8 sidor