Totalt 68 strategier


 • = Landstrategi
 • = Regional strategi
 • = Tematisk strategi

Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2021

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 10550000000 SEK
 • 1410 aktiviteter
 • Strategins period: 2014-2021

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 8000000000 SEK
 • 201 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 7100000000 SEK
 • 330 aktiviteter
 • Strategins period: 2018-2022

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 6500000000 SEK
 • 513 aktiviteter
 • Strategins period: 2018-2022

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014–2020

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 6494000000 SEK
 • 69 aktiviteter
 • Strategins period: 2014-2020

Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 6400000000 SEK
 • 146 aktiviteter
 • Strategins period: 2021-2027

Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 5425000000 SEK
 • 304 aktiviteter
 • Strategins period: 2021-2027

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Regionalt Afrika 2016–2022

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 4725000000 SEK
 • 278 aktiviteter
 • Strategins period: 2016-2022

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2022–2026

 • Strategins status:Pågående
 • Strategins storlek: 4300000000 SEK
 • 115 aktiviteter
 • Strategins period: 2022-2026

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015–2021

 • Strategins status:Avslutad
 • Strategins storlek: 4150000000 SEK
 • 220 aktiviteter
 • Strategins period: 2015-2021

68 träffar